Informatie over afvalscheiding

Dat consumenten zorgvuldig hun afval scheiden is nog maar het begin van een lange reeks stappen die ervoor zorgen dat afval op de juiste plek komt. Nedvang regisseert de inzameling en recycling van verpakkingsafval in heel Nederland. Voor duurzame én rendabele resultaten.

Door middel van WasteTool kunnen de gemeenten hun inzamelresultaten opgeven. De instructiefilms voor het gebruik van dit online registratieprogramma werden door Harmen Sipkema ingesproken.