Mijn klant heeft de tekst aangepast. Wil je het even opnieuw inspreken?

Ja, natuurlijk. Maar aan een nieuwe sessie zijn wel kosten verbonden. Als het slechts om één woordje gaat, is dat nooit echt een probleem. Echter, als er zinnen of alinea’s aangepast worden, kost het wel degelijk tijd om dat goed in te passen in de rest van de opname. Ik zorg er dan uiteraard wel voor dat het klinkt alsof het script nooit anders is geweest dan hoe het uiteindelijk geworden is.

Is het goed als ik een story-board stuur in plaats van een script?Zal ik de tekst in een PDF, een word-bestand of los in een e-mail sturen?